Průvodce personálními procesy

20.07.2022

Role personalisty je nesmírně pestrá a současně velmi náročná. Usnadněte si ji alespoň částečně efektivním nastavením rámce personálních procesů a činností a staňte se díky systematickému přístupu strategickým partnerem i důvěryhodnou oporou pro své kolegy.

Podejte pomocnou ruku!

Z pohledu personálních procesů obecně platí, že personální úsek nastavuje systém, který pak vedoucí zaměstnanci mohou účinně realizovat a zároveň z něj těžit při své manažerské práci. Práce manažerů s podřízenými - ta práce, která na první pohled působí jako ta, na níž stojí a s níž padá úspěch organizace - zahrnuje totiž nejen řízení každodenních aktivit podřízených, ale také jejich vedení a rozvoj v dlouhodobé perspektivě. A k tomu se manažerům hodí podaná ruka personalisty a jistá míra systémové podpory.

Složte celou koncepci

Personální činnosti a procesy nemají být samoúčelnými, jednorázovými a od reality odtrženými akcemi. Právě naopak, ideální je systémové nastavení procesů, které na sebe navzájem navazují. Nehovoříme přitom o nových, neobvyklých či složitých procesech. Hovoříme o dobře známých personálních činnostech, které se neodehrávají izolovaně, nýbrž ve vzájemných návaznostech. Hovoříme o propojení kvalitního náboru, smysluplného a účelného zapracování, efektivního hodnocení pracovního výkonu s vazbou na transparentní a spravedlivý systém odměňování i na účinné kroky rozvoje zaměstnanců a jejich odraz v pracovním výkonu a následně v hodnocení pracovního výkonu a o propojení s případným kariérním růstem.

Společnými jmenovateli popsaného cyklu jsou posilování motivace zaměstnanců, transparentnost i snadnější a efektivnější realizace jednotlivých procesů. Obsah jednotlivých procesů se samozřejmě obměňuje, přizpůsobuje a aktualizuje. Systém přitom zůstává jako vodítko: pro nadřízené a jejich manažerskou práci, pro podřízené a jejich orientaci v požadavcích, které jsou na ně kladeny, i pro vedení organizace v oblasti řízení, monitorování a optimalizování pracovních procesů ve vazbě na personální obsazení.

Pokud by vás toto téma zajímalo hlouběji, je možné se zúčastnit kurzu s nosným tématem Personalistika v praxi.